ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วันชัย (จืด)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : ม 1/2-3/2
อีเมล์ : wanchairmuti@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Fisher & Paykel Appliance
ตำแหน่ง : Engineer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อมตะซิตี้ ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 เม.ย. 2559,21:47 น.   หมายเลขไอพี : 183.88.0.8


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล