ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อำภา แย้มพจนา (อำ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
อีเมล์ : aumpa2714@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท บาธไลน์ จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 70/5 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 เม.ย. 2559,13:57 น.   หมายเลขไอพี : 183.88.168.95


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล