รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุชาวดี เอี่ยมวิจารณ์ (โอ๋)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : จำไม่ได้
อีเมล์ : jaao.sa90@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เบอร์ลี่ไดน่าพาส
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 166ม. 3 ต. นิคมสร้างตนเอง อ. เมือง จ. ลพบุรี15000

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ม.ค. 2564,17:10 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.208.42


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล