รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ส.อ.ธเนศ แสงพร้อม (เจมส์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 53โรงเรียนในฝัน
อีเมล์ : Facebook:Jamesmii MJ
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สนามบินอู่ตะเภา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการภาคพื้น
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 พ.ค. 2565,09:54 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.145.97


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล