ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 210 คน
ชื่อ-นามสกุล : จันทร์เพ็ญ ครองกิจการ (โจ้)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
ที่อยู่ : บจก.ฮงเฮงฮวดอะไหล่ 32/31-32 หมู่ที่ 6ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
เบอร์มือถือ : 0891744166
อีเมล์ : Jkrongkijkarn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ยืนยง วงษ์มาก (โอ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 46
ที่อยู่ : 61/3หมู2ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี
เบอร์มือถือ : 0927025047
อีเมล์ : O.yuenyong2533@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.จักรีพล พรมยขศ (เดิม ชื่อ ไฉน พรมยศ)
ปีที่จบ : ๒๕๐๑   รุ่น : ๑
ที่อยู่ : ๑๕๔ หมูา ๙ บ้านท่าวัดใต้ ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง สกลนคร ๔๗๐๐๐
เบอร์มือถือ : ๐๘๙-๑๘๖ ๖๖๑๔
อีเมล์ : chack_2483@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.ฤทธิ์ฤกษ์ ลวดทอง (เหน่ง)
ปีที่จบ : 2522   รุ่น :
ที่อยู่ : 89/139 ม.นิรัดร์วิลล์ ศรีด่าน22 บางแก้ว บางพลี สมุทรปรายการ10540
เบอร์มือถือ : 081-8170159,087-5496957
อีเมล์ : Nangpaknam57@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์ผกา กิ่งสวัสดิ์ (แตน)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
ที่อยู่ : 96/1 ม.7 หมู่บ้านโนนหัวช้าง
เบอร์มือถือ : 0926301679
อีเมล์ : tanzii_boomboom@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกบดินทร์ ทรัพย์สุวรรณ (นุ๊ก)
ปีที่จบ : 49   รุ่น :
ที่อยู่ : 15/91 ซ.หมู่บ้านอยู่สุขเจริญทรัพย์ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
เบอร์มือถือ : 084-5680279
อีเมล์ : nook_6368@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐธิดา กรุยทอง (บี)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 54
ที่อยู่ : 30/2 ม.6 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : 0830557910
อีเมล์ : Natthidakruythong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ตวงพร จินดาพงษ์(ชื่อเดิม ธีราพร ตรีโพลา) (เล็ก)
ปีที่จบ : 2530 จบม .3   รุ่น : จำไม่ได้
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0876749721
อีเมล์ : toungporn.jindapong@spansion.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จาฏุพัจน์ วิเชียรสาร (ปาล์ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
ที่อยู่ : 303/070704 ม.7 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
เบอร์มือถือ : 0924826001
อีเมล์ : palmkitty-2536@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณรงค์ศักดิ์ ค้าสม (ณรงค์ศักดิ์)
ปีที่จบ : 30 ม.ค.32   รุ่น :
ที่อยู่ : 69/25 หมู่ 15 ต.คลองหนึึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์มือถือ : 0995259199
อีเมล์ : mkktools@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันชัย ค้าสม (วันชัย)
ปีที่จบ : 30 ม.ค.32   รุ่น :
ที่อยู่ : 151/10-11 หมู่ 6 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์มือถือ : 0819341549
อีเมล์ : wk.tools@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภรณ์พนารัตน์ เรืองรักเรียน (กระแต)
ปีที่จบ : ม.6 ปี 2530   รุ่น :
ที่อยู่ : 9/19 ม.5 หมู่บ้านพฤษชาติ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เบอร์มือถือ : 0873640569
อีเมล์ : tunyaporn.itti@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม