ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 206 คน
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.จักรีพล พรมยศ (พ่ีพล, พ่ีจักร์ (ปู่ ตา ลุง ตามสบาย))
ปีที่จบ : 2501   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 154หมู่9 บ้านท่าวัดใต้ ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์มือถือ : 089-186 6614
อีเมล์ : chack2483@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สายันณ์ กระดิ่งทอง (กุ๊ก)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น :
ที่อยู่ : 16ม.4 ต.เขาสามยอด อ.เมอืง จ.ลพบุรี
เบอร์มือถือ : 0822391739
อีเมล์ : sayangrading@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญเรือน มาสิงห์ (ยุ้ย)
ปีที่จบ : ม.3/2 ปี 29   รุ่น :
ที่อยู่ : 144/1หมู่2 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
เบอร์มือถือ : 086 7647006
อีเมล์ : kr.masing2515@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัชดาพร ยูสานนท์ (ยาไทย) (หนิง)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น : จบม.3ปี 29
ที่อยู่ : โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เบอร์มือถือ : 089-8168043
อีเมล์ : rach4305@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สรัญญา จันทร์ปรุงตน (ก.กุ๊กไก่ค๊ะ)
ปีที่จบ : ม.1/112540   รุ่น : 2540
ที่อยู่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ วศป. ลพบุรี
เบอร์มือถือ : 0847757756
อีเมล์ : Saranya7756@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รณฤทธิ์ ประทุมวัน (ต้น (โสด อยู่ จ๊ะ))
ปีที่จบ : ม.3/5 ปี 39 และ ม.6   รุ่น : ม.6/2 ปี42
ที่อยู่ : ธุระกิจ ส่วนตัว ร้าน อินเตอร์เน๊ต
เบอร์มือถือ : เฟสบุส วันเวย์ ด่วนพิเศษ
อีเมล์ : oneway_2012@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส ธฤษวรรณ ศุขเจริญ(ธิดารัตน์ โตอุตตชนม์) (แอ้)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
ที่อยู่ : 18ม.11 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
เบอร์มือถือ : 0867537918
อีเมล์ : nobeta_9@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุนิตา มีทอง (อ๊อฟฟี่ ม.3/11)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2542
ที่อยู่ : 170/67 หมู่5 สิรัญญา3 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เบอร์มือถือ : 0843404223 0861217663
อีเมล์ : aotapp123@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุรีวัลย์ สิงห์เถื่อน (การ์ตูน ม.3/11)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2542
ที่อยู่ : ลพบุรี
เบอร์มือถือ : 0885415012
อีเมล์ : nu088541@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รสจรินทร์ ลิ้มภักดี (รส ม.3/11)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2542
ที่อยู่ : 22/4 หมู่ 6 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 1500
เบอร์มือถือ : 0871192607
อีเมล์ : kung-apple-77@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัญญนุช วงษ์รส (เจนจิรา ปัญญา) (เจน)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น :
ที่อยู่ : 301/27 ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เบอร์มือถือ : 0955489863
อีเมล์ : run_gann@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นุชนาฐ ชัยศรี (กุ้ง ม.3/11)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 2542
ที่อยู่ : 252 หมู่ 10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
เบอร์มือถือ : 0838521409
อีเมล์ : Nutchkungnang2609@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม