ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำความสะอาดห้องต่าง ๆ (ร่วมด้วยช่วยป้องกัน COVT - 19 )
วันที่่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563
เนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันมี ไวรัส COVT - 19 ทางโรงเรียนจึงมีการทำความสะอาดห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,15:15   อ่าน 181 ครั้ง