ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดการเปิดเรียนปีการศึกษา 1/2565


ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 

กำหนดการสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
และสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาโรงเรียนเพื่อสอบคัดเลือกห้องเรียน

2. วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
คุณครูสามารถนัดหมายนักเรียนในระดับชั้นที่ต้องการเพื่อมาทำการซ่อม 0, ร

3. วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม

4. วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม

5. วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม

6. นักเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,15:37   อ่าน 1448 ครั้ง