หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นายอนุวัฒน์ เทียมโคกกรวด
ตำหแน่ง : อัตราจ้า
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.ชุมชนโนนแดง    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุมนมาลย์ สุหา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.ชุมชนโนนแดง    จ.นครราชสีมา
นายมัฆวาน ผดุงโกเม็ด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม    จ.อุดรธานี
นางสาวสุดาวดี พึ่มชัย
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม    จ.อุดรธานี
นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
จ.ส.ต.บุญมี รัตนโกศล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,371,900 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,879,163 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,817,928 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,798,085 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,754,232 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,606,013 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,408,101 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,352,090 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,336,897 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,312,014 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,675 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,209,845 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,175,740 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั่ง 15 ฐานกิจกรรม
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 13 พ.ย. 58
ปฏิทินปฏิบัติงานลดเวลาเรียน ร.ร.วัดนางแก้ว
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 13 พ.ย. 58
ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดไมค์ทองคำ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 13 พ.ย. 58
เอกสารตามหลักสูตรฯ ๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 13 พ.ย. 58
คู่มือวัดผลตามหลักสูตรฯ ๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 13 พ.ย. 58
การแข่งขันกระโดดเชือก 5 ภาค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 13 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม | 13 พ.ย. 58
ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปี2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 13 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านคอกช้าง ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 13 พ.ย. 58
"กล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่ ๑๐ ธนาคารไทยพานิชย์"
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 13 พ.ย. 58
นายจีระศักดิ์ กรอบกระจก
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 13 พ.ย. 58
นางสาวนฤมล ไพรบูรณ์
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 13 พ.ย. 58
นางสาวกัญนิกาณ พวงเพชร
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 13 พ.ย. 58
นางสาววันดี ถีระแก้ว
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 13 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 13 พ.ย. 58
มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 13 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด และเตรียมบุคลากรประเมินระดับกลุ่มจั
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 12 พ.ย. 58
ประกาศ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ปิดโรงเรียนกรณ๊พิเศษ 1 วัน คลิกอ่านรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 12 พ.ย. 58
ประชาสัมพันธ์จากงานอนามัยโรงเรียนเรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 12 พ.ย. 58
นักเรียนชั้นป.2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 12 พ.ย. 58
นักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 12 พ.ย. 58
นักเรียนชั้นป.3 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 12 พ.ย. 58
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟัน ครั้งที่ 2 รพ.ทพ. 26 ต.ค.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 พ.ย. 58
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 12 พ.ย. 58
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 12 พ.ย. 58
มอบเงินชดเชยเด็กชายวาทิต คณะวงค์
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 12 พ.ย. 58
นายอำเภอน้ำเกลี้ยงพบปะเยี่ยมเยียนสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 12 พ.ย. 58
กลุ่มมิตซูบิชิอีเล็คทริคกันยงวัฒนา จำกัด และครอบครัวเจ๊อึ้งร่วมทำบุญ 24 ต.ค.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 พ.ย. 58
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร จัดอบรม DLIT เพื่อพัฒนาครู พัฒนการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลย
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 12 พ.ย. 58
การประเมินการอ่านและเขียน ครั้งที่ ๔
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือแสดงวุฒิ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 9 ต.ค.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 พ.ย. 58
แจ้งการโอนเงิน ภาคเรียนที่ ๒ (๗๐%)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
การสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
การเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียน ป.๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
แจ้งการอนุมัติงบประมาณ (กระตุ้นการลงทุนฯ)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
สำรวจข้อมูลเสนอของบประมาณปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
ร่างมาตรการการป้องกันการล่วงละเมิด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 15 ก.ย.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 พ.ย. 58
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
เสนอโครงการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 พ.ย. 58
การนิเทศติดตามและประเมินมาตรฐานการศึกษาฯ สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 20 ก.ค.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 พ.ย. 58
สนาม BBL ของเรา 19 ก.ค.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 พ.ย. 58
วันภาษาไทยแห่งชาติเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 17 มิ.ย.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 พ.ย. 58
ชุมชนช่วยกันล้างยางรถยนต์ 15 มิ.ย.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 พ.ย. 58
การเฝ้าระวังไข้เลือดออกและสังเกตุอาการ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา | 12 พ.ย. 58
รพสต.บ้านน้ำโมง ให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน 10 มิ.ย.58
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 12 พ.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/563 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th