หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นายพงษ์ศักดิ์ สุนนทะนาม
ตำหแน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสิรินคริสเตียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวอ้อยทิพย์ เนตรทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สิรินคริสเตียน    จ.เพชรบูรณ์
อาบูบากาศ ผอมเขียว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
Mr.Steven Huberts
ตำหแน่ง : ครูชาวต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
นางสาวปาริชาติ สมเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุภัสสร เปี้ยโพธิศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,772,299 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,253,725 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,767,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,749,485 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,634,955 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,508,269 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,460,104 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,331,452 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,270,318 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,252,392 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,233,559 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,161,795 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,094,461 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แผนปฏิบัติ-2558
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 19 ส.ค. 58
ประกาศใช้มาตรฐานและเป้า-ปี-58
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 19 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 19 ส.ค. 58
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 19 ส.ค. 58
การสอบ pre Onet ป.6และ ม.3
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 19 ส.ค. 58
ประกาศผลการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 19 ส.ค. 58
ตารางการอบรมโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต)
โรงเรียนบ้านเขานาใน | 19 ส.ค. 58
เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ว.ส.ค.
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 19 ส.ค. 58
ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์ @sapa2.ac.th และอบรม Google Apps For Education
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 19 ส.ค. 58
กีฬาสีประจำปี 2558
โรงเรียนวังกรดพิทยา | 18 ส.ค. 58
ประชุม นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 2
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 18 ส.ค. 58
โรงเรียนแห่งความสุข
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเท
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม | 18 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคา
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 | 18 ส.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผิดชอบกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 18 ส.ค. 58
โครงการเปิดโลกกว้าง ระัดับอนุบาลปีที่ 2 ณ พิธีภัณฑ์สัตว์น้ำจีด จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 18 ส.ค. 58
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนด่านขุนทด | 18 ส.ค. 58
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2558
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) | 18 ส.ค. 58
บรรยากาศ วันที่ ๒ ของการแข่งขัน “กีฬาภายใน ร.ร. ด่านขุนทด” ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนด่านขุนทด | 18 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง | 18 ส.ค. 58
การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการขยะในโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 18 ส.ค. 58
งานสัปห์ดาวิททยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายใน วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 18 ส.ค. 58
การดำเนินงานจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
โรงเรียนด่านสิงขร | 18 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 18 ส.ค. 58
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสาร
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 18 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ (A.T.C.)
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 18 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ อนุบาล ที่ได้รับรางวัล "การประกวดภาพถ่ายและการประกวดร้องเพลงกิจกรรมวันแม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 18 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนด่านสิงขร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนด่านสิงขร | 18 ส.ค. 58
รายงานการประเมินตนเอง
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 18 ส.ค. 58
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล"
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 18 ส.ค. 58
กีฬากลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 18 ส.ค. 58
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 18 ส.ค. 58
การติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการบริหารจัดการด้ายระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 18 ส.ค. 58
แจ้งปิด 1 วัน
โรงเรียนวัดแสนสุข | 18 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 17 ส.ค. 58
ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชนแจ้งว่า ให้มีการปิดการเรียนการสอน 1 วัน ไม่เป็นความจริง คลิกอ่านรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 17 ส.ค. 58
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 17 ส.ค. 58
ภาพบรรยากาศการส่งตัวรองฯ ณัฐวัฒน์ สมมะโน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 17 ส.ค. 58
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา | 17 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา เรื่อง สอบราคาประกาศผลสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา | 17 ส.ค. 58
ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" | 17 ส.ค. 58
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 17 ส.ค. 58
ประกาศผลได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 17 ส.ค. 58
คณะครูปฐมวัยพานักเรียนและผู้ปกครองไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 17 ส.ค. 58
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 17 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมได้รับป้ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 17 ส.ค. 58
กิจกรรมวันไหว้ครูปี2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 17 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่ประจำปี2558
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 17 ส.ค. 58
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 17 ส.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/547 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th