หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวภัทรา ชมศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.หนองห้างพิทยา    จ.กาฬสินธุ์
นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายโสภณ ทองจิตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.พนมศึกษา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวเมทินี ศรสันต์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวนิภาพร บุญภา
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวสุพัตรา จันทมั่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,638,508 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,618,579 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,396,189 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,775,644 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,649,027 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,428,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,393,725 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,322,058 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,221,598 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,164,174 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,966,884 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,918,424 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,908,342 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,884,268 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,853,165 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 12 พ.ค. 61
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 12 พ.ค. 61
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 12 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 12 พ.ค. 61
ppt อบรมวิทยะฐานะ
โรงเรียนวังวิเศษ | 12 พ.ค. 61
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 11 พ.ค. 61
โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 11 พ.ค. 61
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 11 พ.ค. 61
แบบประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศ 61
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 11 พ.ค. 61
ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ นายเลอสรร พามขุนทด
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา | 11 พ.ค. 61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 11 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูสอนภาษาจีน
โรงเรียนบำรุงวิทยา | 11 พ.ค. 61
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2561
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 11 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 11 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดสองแคว อำเภอดอยหล่อ ศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 11 พ.ค. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 11 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
โรงเรียนด่านขุนทด | 11 พ.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอการประเมินวิทยฐานะใหม่
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 11 พ.ค. 61
หลักสูตรการงานอาชีพ วิทย์ฯคำนวณ สามหมอ 61 (โครงสร้าง+คำอธิบายรายวิชา)
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 10 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่องรับสมัครแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 10 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 10 พ.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พ.ค. 2561
โรงเรียนน้ำริดวิทยา | 10 พ.ค. 61
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 15 พ.ค. 2561
โรงเรียนน้ำริดวิทยา | 10 พ.ค. 61
กำหนดการการปรับสภาพนักเรียนใหม่ 2561
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 10 พ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 10 พ.ค. 61
๒๓๙ ประชุมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 พ.ค. 61
๒๓๘ รายงานติดตามเด็กเข้าเรียน ป.๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 พ.ค. 61
๒๓๗ รับสมัครครูภาษาไทยเพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 พ.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 10 พ.ค. 61
ประกาศแจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 / 2561
โรงเรียนวัดเพรางาย | 10 พ.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพี่เลี้ยงอนุบาลและพนักงานทำความสะอาด
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 10 พ.ค. 61
ประกาศ...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 10 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 10 พ.ค. 61
ตารางเรียน "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 10 พ.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2560
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 09 พ.ค. 61
๒๓๖ ประชุมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 61
๒๓๕ การประเมินตนเองโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 61
๒๓๔ แนวปฏิบัติใบจัดตั้งโรงเรียนสูญหาย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 61
๒๓๓ การอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 61
๒๓๒ การคัดเลือกสถานศึกษาประสบผลสำเร็จ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 61
๒๓๑ โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 61
๒๓๐ เชิญชวนสมัครสถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 61
๒๒๙ การพีฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 61
xxx โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอเน็ท
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 พ.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/663 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th