หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายอารักษ์ กำพุฒ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอนิรุทธิ์ อุปจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)    จ.สระบุรี
นายวีระยุทธ สมณะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)    จ.สระบุรี
นายพุฒิพงษ์ จันดาโชต
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร    จ.มหาสารคาม
นายเชิงชัย จันทพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร    จ.มหาสารคาม
นางสาวจีราพร เพชรน้อย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เมืองหลังสวน    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,340,801 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,308,030 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,360,868 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,145,695 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,076,633 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,072,279 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,024,027 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 913,850 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 902,373 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 871,034 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 859,507 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 846,167 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 811,414 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คู่มือใบอนุญาต มอก.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานฯ ภาคเรียนที่ ๑/๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว ๓๐ %
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 ก.ค. 57
จังหวัดชัยภูมิ ขอนำท่านสู่งาน "กระเจียวเริงร่า สู่อาเซียน"
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 18 ก.ค. 57
ข่าวประชาสัมพันธ์วันแม่
โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ | 18 ก.ค. 57
ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 57 ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 18 ก.ค. 57
โรงเรียนลำน้ำพองจะจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมทายาท ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 ให้กับคณะครูนักเรียน
โรงเรียนลำน้ำพอง | 18 ก.ค. 57
แห่เทียนพรรษา ณ วัดศรีไพศาล
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 10 ก.ค. 57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 จัดกิจกรรมประชุมครูปฐมวัยทุกโรงเรียน วันที่19-20ก.ค 57
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 18 ก.ค. 57
ทางโรงเรียนขอขอบคุณนักศึกษาปี 3 จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ คณะบริหารธุรกิจ
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 18 ก.ค. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 18 ก.ค. 57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 18 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อรายการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สาระคณิตศาสตร์ (แก้ไข 18/07/57)
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อรายการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สาระคณิตศาสตร์ (แก้ไข 18/07/57)
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านเขว้า ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนบ้านเขว้า | 18 ก.ค. 57
กิจกรรม"วันสุนทรภู่"ระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 18 ก.ค. 57
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเครื่อข่ายห้องเรียนสีเขียว
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 18 ก.ค. 57
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 18 ก.ค. 57
Intensive English Camp for Student
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 18 ก.ค. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฐมพยาบาลเบื่องต้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุ่งคล้า ณ ห้องประชุมสิริน
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 18 ก.ค. 57
17 ก.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ประชุมคณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยม ครั้งที่ 1/2557
โรงเรียนวัดควนเมา | 18 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับ คุณครู จุฬีพรรณ คำจุมพล สู่รั้วม่วง แสด ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 18 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับ คุณครู จริยาภรณ์ สำเริง สู่รั้วม่วง แสด ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 18 ก.ค. 57
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 ก.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 16 ก.ค 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 18 ก.ค. 57
กำหนดการวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 จัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 17 ก.ค. 57
กิจกรรมค่ายคนดีศรีรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 17 ก.ค. 57
รับสมัครคุณครู เอกคณิตศาสตร์ และเอกวิทยาศาสตร์
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 17 ก.ค. 57
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเหลื่อม 1ระหว่างวันที่ 22-25 กค.5
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 17 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านทิพย์นวดขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด | 17 ก.ค. 57
ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด | 17 ก.ค. 57
ห้องประชุมธรรมชาติ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 17 ก.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด และ วันภาษาไทยแห่งชาติ คลิกดูรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 17 ก.ค. 57
ขอให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่จบปีการศึกษา 2556 มารับหนังสืออนุสรณ์ที่ห้องวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 17 ก.ค. 57
The Magic Practice
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 17 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูณิชาภัทร ราชนิยม
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 17 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ | 17 ก.ค. 57
มีห้องพัก สร้างใหม่เอี่ยม ราคาถูก ที่ เจริญกรุง 107 แยก 23 พร้อมที่จอดรถ 081-621-5075 /081-939-7593
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 17 ก.ค. 57
รายการมอบทุนกีฬา
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา | 17 ก.ค. 57
การประกวดคุณครูต้นคิดผลิตแผนการเรียนการสอน ครั้งที่ 3
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 17 ก.ค. 57
ชวนน้องออมทรัพย์
โรงเรียนหัสดีศึกษา | 17 ก.ค. 57
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนหัสดีศึกษา | 17 ก.ค. 57
ประกาศหยุดการเรียนการสอน
โรงเรียนสายชล | 17 ก.ค. 57
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 17 ก.ค. 57
ตารางการสอบวัดผลกลางภาค ภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 17 ก.ค. 57
ระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 17 ก.ค. 57
"วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
โรงเรียนบ้านขี้นาค | 17 ก.ค. 57
"วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง | 17 ก.ค. 57
ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 17 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/600 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th