หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวกนกวรรณ เจริญอึ๊ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนิภา สิงทอง
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองคันนา    จ.สุรินทร์
นางสาวเบญจมาศ การกระสังข์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านหนองคันนา    จ.สุรินทร์
นางวลัยพร บุญสงกา
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
นางจิรันธนิน มณีรัตน์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
นางสาวจิดาภา วรรณสุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บุ่งคล้านคร    จ.บึงกาฬ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,032,589 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,958,472 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,720,578 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,707,819 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,376,216 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,199,946 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,095,735 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,989,643 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,983,323 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,725,892 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,710,749 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,651,322 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,641,340 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,619,101 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,584,182 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,490,884 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.5/2
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 14 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.5/1
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 14 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.4/2
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 14 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.4/1
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 14 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.3/2
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 14 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.3/1
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 14 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.2/2
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 14 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.2/1
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 14 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้น ม.1/2
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 14 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้้น ม.1/1
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร | 14 มี.ค. 60
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 14 มี.ค. 60
รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมย ๖๐)
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 14 มี.ค. 60
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 14 มี.ค. 60
รายงานกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี บันทึกประวัติศาสตร์ 2 แผ่นดิน
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 14 มี.ค. 60
แบบฟอร์มโครงการ พ.ศ. 2559-2560
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 14 มี.ค. 60
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 14 มี.ค. 60
ผู้สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีประกันคุณภาพทางการศึกษา
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 14 มี.ค. 60
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน DLIT
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 14 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนสอบติดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศห้องเรียน สอวน. สวคท. และห้องเรียนอื่น ๆ
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 14 มี.ค. 60
รับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานโครงการ รร.สุจริต จากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 14 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่รับเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 14 มี.ค. 60
เตรียมบริบทประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 13 มี.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิจารีย์ อ่องละออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 10 มี.ค. 59
คู่มือครู
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 13 มี.ค. 60
พรบ.วินัยครู
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 13 มี.ค. 60
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกคะแนนการสอบวัดผลความรู้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.2 จากข้อสอบกลาง สพฐ.
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 13 มี.ค. 60
ประชุมคณะครูเพื่สรุปผลการดำเนินงาน และเตรียมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 13 มี.ค. 60
เยี่ยมอาการป่วยของ อ.สมเกียรติ ชูช่วย ผู้ตรวจการลูกเสือ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 13 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนธงธานี | 13 มี.ค. 60
สัมนา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 13 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การรับนักเรียนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 13 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่1) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 13 มี.ค. 60
ประกาศเรียนตัวนักเรียนที่ได้ลำดับสำรองรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแล
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 13 มี.ค. 60
ประกาศเรียนตัวนักเรียนที่ได้ลำดับสำรองรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 13 มี.ค. 60
ประกาศเรียนตัวนักเรียนที่ได้ลำดับสำรองรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ I.E.P วิทย์-คณิตฯ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 13 มี.ค. 60
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ I.E.P. อังกฤษ-ฝรั่งเศส (ประเภทโควต้า ม.3 เ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 13 มี.ค. 60
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ I.E.P. วิทย์- คณิต(ประเภทโควต้า ม.3เดิม)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 13 มี.ค. 60
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 13 มี.ค. 60
แบบรายงานสถานศึกษาปลอดยาเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 13 มี.ค. 60
การคดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 13 มี.ค. 60
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 13 มี.ค. 60
สัมนางานวิจัย
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ | 13 มี.ค. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 15-17 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) | 13 มี.ค. 60
การจัดกิจกรรม NONGWA Active Learning Camp วันที่ 11 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) | 13 มี.ค. 60
วารสารโรงเรียนปีที่ 16 ฉบับที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 13 มี.ค. 60
แบบประเมินพนักงานราชการ 1
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 13 มี.ค. 60
แบบประเมินพนักงานราชการ 2
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 13 มี.ค. 60
ร่วมสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ณ วัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 13 มี.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิจารีย์ อ่องละออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 10 มี.ค. 59
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 13 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/600 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th