หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นายสุรเดช สกุลคงเดช
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    จ.กาฬสินธุ์
นายศรุต บุญโนนแต้
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นายศรุต บุญโนนแต้
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สตรีชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสกาวเดือน แสงเพชร
ตำหแน่ง : เว็บมาสเตอร์
กลุ่ม : เว็บมาสเตอร์
ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
ตำหแน่ง : สืบค้น
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,722,130 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,208,849 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,744,722 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,721,336 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,587,885 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,472,444 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,360,145 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,310,180 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,232,697 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,228,688 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,205,619 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,141,631 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,066,547 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
มะละกอ′มีกำเนิดจากทวีปอเมริกา มาเป็น′ส้มตำ′ เริ่มมีในบางกอก
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 24 ก.ค. 58
รายละเอียดการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพก
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 24 ก.ค. 58
(ยกเลิกประกาศ)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 24 ก.ค. 58
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ DLIT
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 29 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา | 24 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ราคารวม 280,000 บาท
โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) | 24 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 24 ก.ค. 58
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายธนวัฒน์ ทองงาม
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 24 ก.ค. 58
ประกาศการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ค. 58
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 24 ก.ค. 58
การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 24 ก.ค. 58
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) | 24 ก.ค. 58
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ค. 58
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
โรงเรียนวัดเพรางาย | 24 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
โรงเรียนวัดเพรางาย | 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 24 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียน
โรงเรียนวัดเพรางาย | 24 ก.ค. 58
การขอลาออก
โรงเรียนวัดเพรางาย | 24 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
โรงเรียนวัดเพรางาย | 24 ก.ค. 58
การขอย้ายออกของนักเรียน
โรงเรียนวัดเพรางาย | 24 ก.ค. 58
กำหนดการนิเทศระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 24 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียน
โรงเรียนวัดเพรางาย | 24 ก.ค. 58
คู่มือ การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ดนตรีสากล ) ปีการศึกษา2558
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการ DLIT
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 24 ก.ค. 58
การอบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ค. 58
เชิญชวนร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ค. 58
ขอเชิญชวนประกวดเรียงความและวาดภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกไพล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านโคกไพล | 24 ก.ค. 58
ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 24 ก.ค. 58
กืจกรรม ค่ายภาษาไทย 1วัน สร้างสรรค์การอ่าน
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 24 ก.ค. 58
การรับนักเรียน
โรงเรียนวัดเพรางาย | 24 ก.ค. 58
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 24 ก.ค. 58
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอหลังสวน ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 24 ก.ค. 58
ศึกษานิเทศ อาจารย์เรวดี พลายชุม ศน.สพป.นศ. 2 มาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการการอ่านการเขียนของนักเ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 24 ก.ค. 58
ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มราชสักการะ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ค. 58
ขอความอนุเคราะห์การแสดงของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ค. 58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ | 24 ก.ค. 58
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ) คุณพ่อสุรินทร์ ดวงแก้ว
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 24 ก.ค. 58
24 ก.ค 58 กลุ่มรวมมิตรพิษณุโลกจัดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อนน้อง
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนวัดป่าไผ่ | 24 ก.ค. 58
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2
โรงเรียนนามลวิทยาคาร | 24 ก.ค. 58
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1
โรงเรียนนามลวิทยาคาร | 24 ก.ค. 58
มอบเงินชดเชย
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 24 ก.ค. 58
เชิญร่วมงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ | 24 ก.ค. 58
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนธงธานี | 24 ก.ค. 58
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 24 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเ
โรงเรียนบ้านบางเป้า | 24 ก.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/537 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th