หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวนิภาพร แทนโชติ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวอัจฉรียา ทองมา
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอภิชาติ ใจซื่อ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาหน้าที่พลเมือง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา , วิชาประวัติศาสตร์ และ วิชาหน้าที่พลเมือง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ วัดละไม    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,206,321 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,862,404 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,748,817 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,455,337 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,376,166 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,190,096 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,085,865 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,819,004 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,779,528 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,771,839 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,583,503 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,514,231 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,499,856 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,469,052 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,453,645 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,441,244 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
3OBECQAเอกสารแนวทาง ของ สมป. สพฐ.2557
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 19 ก.ย. 59
2TQAเอกสารแนวทาง ของ สมป.สพฐ.2556
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 19 ก.ย. 59
การประเมินการอ่านและเขียนนักเรียน ปลายภาค ๑/๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 59
การพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 59
โครงการ"ซีพีสานฝันปันโอกาส"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 59
การคัดเลือกเด็กรับรางวัล " เด็กกตัญญูตามรอยพ่อฯ"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ก.ย. 59
รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ( ๑ ต.ค.๕๙)
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 18 ก.ย. 59
ประกาศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 18 ก.ย. 59
กิจกรรม Big Brothers
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 18 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นสถานที่การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 18 ก.ย. 59
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวินัยทางการเงิน
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 16 ก.ย. 59
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้......คลิก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 16 ก.ย. 59
แบบเสนอรายชื่อกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์-ศิลปฯ66
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 16 ก.ย. 59
วันที่ 16 ก.ย.2559 ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด และคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตกรรมกลุ่มแม่
โรงเรียนแม่สอด | 16 ก.ย. 59
เผยแพร่ผลงาน บทเรียนอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 16 พ.ย. 58
21 ก.ย. 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายอบรมวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 16 ก.ย. 59
19 ก.ย. 2550 กิจกรรมค่ายอบรมวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 09 ก.ย. 59
16 ก.ย. 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั่น ป.4-6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 09 ก.ย. 59
9 ก.ย.2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์/ICT
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 01 ก.ย. 59
รายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2559
โรงเรียนวังวิเศษ | 16 ก.ย. 59
ตารางแสดงรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนวังวิเศษ | 16 ก.ย. 59
เผยแพร่ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 11 ก.ย. 59
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 16 ก.ย. 59
ข้อมูลทักษะ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง2559
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย | 16 ก.ย. 59
ข้อมูลทักษะข้อมูลประเพณีไทย2559
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย | 16 ก.ย. 59
การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2559 วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 16 ก.ย. 59
ข้อมูลทักษะประชาคมอาเซียน2559
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย | 16 ก.ย. 59
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 วันที่ 20-21 กันยายน 2559 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 16 ก.ย. 59
ASEAN Learning School
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 16 ก.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 15 ก.ย. 59
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี | 15 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 15 ก.ย. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 15 ก.ย. 59
แนวปฏิบัติงานวัดและประเมินผลหลังสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 15 ก.ย. 59
ประกาศกำหนดสอบปลายภาค 1/2559 ในวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 15 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมงาน ราตรีศรีมหาโพธิ 59 ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 15 ก.ย. 59
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙กลุ่มCEOทักษิณกัน
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 15 ก.ย. 59
ด่วน! เปิดรับสมัคร บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร | 15 ก.ย. 59
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 15 ก.ย. 59
ขอแจ้งหยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559....มีต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 15 ก.ย. 59
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (ระดับประถม)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 14 ก.ย. 59
21 ก.ย.2559 ขอเชิญผู้ปกครองและผู้สนใจร่วมซื้อสินค้านักเรียน กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 14 ก.ย. 59
วันที่ 14 ก.ย. 2559 นายวิมล แปงติ๊บ ผอ.ร.ร.แม่สอด และ นายอุทัย ใจกองคำ รอง ผอ.ร.ร. ร่วมมุทิตาจิต ป
โรงเรียนแม่สอด | 14 ก.ย. 59
English Day camp 5-6ตุลาคม2559
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 14 ก.ย. 59
งบประมาณกิจกรรมคามโครงการ 2560
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 14 ก.ย. 59
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 ก.ย. 59
ขอ E-mail ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 ก.ย. 59
โครงการประกวดสวดแปลศิลห้า
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 ก.ย. 59
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 ก.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/622 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th