หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นายณรงค์ ภาคภูมิ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นางสาวทัดดาว แซ่ลิ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียนวัดแสนสุข
ร.ร.วัดแสนสุข    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นาย ประมวน วรรณกุล
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวพัทยา ปรือปรัง
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลาการทางการศึกษา
ร.ร.กุญชรศิรวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
นายสุชาติ คงสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,440,307 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,752,091 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,543,363 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,488,147 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,325,725 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,308,467 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,224,506 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,151,048 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,115,688 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,050,680 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,011,310 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,008,321 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 985,732 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 15 ธ.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 15 ธ.ค. 57
ตารางการติว O-Net ม.6 ของโรงเรียนเพิ่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 15 ธ.ค. 57
ตารางการติว O-Net ม.3 ของโรงเรียนเพิ่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 15 ธ.ค. 57
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและทุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 15 ธ.ค. 57
นิเทศโรงเรียน ครั้งที่ ๑ โดย ศน.หัทยา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร.ร.ไชยาวิทยา หยุดกรณีพิเศษ เนื่องจากคณะครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนในภาคเหนือ
โรงเรียนไชยาวิทยา | 15 ธ.ค. 57
๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร.ร.ไชยาวิทยา หยุดเหตุพิเศษ เนื่องจากน้ำท่วมโรงเรียน
โรงเรียนไชยาวิทยา | 15 ธ.ค. 57
ทัศนศึกษา ที่จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านปรือคัน | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงหอประชุม
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
วันพ่อกับชุมชน57 วัดโพธิ์ชัยหนองห้าง
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยหละ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (แบบ ป.ข ขนาด ๔ ห้องเรียนสร้
โรงเรียนบ้านห้วยหละ | 15 ธ.ค. 57
ธ.ค 57 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 15 ธ.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง
โรงเรียนสายชล | 15 ธ.ค. 57
ขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลตำบลกุดหมากไฟที่อนุเคราะห์ รถน้ำเพื่อการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์อบรมกรมป่าไม้
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางอันดับ O-NET ม.3 และ ม.6 แยกตามกลุ่มสาระฯ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางคะแนน O-NET ม.6 ปี 56
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางคะแนน O-NET ม.3 ปี 56
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
ตารางติว O-NET ม.3 และ ม.6 ธันวาคม 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
หนังสือส่งข้อสอบ LAS
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
หนังสือส่งข้อสอบ LAS
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 15 ธ.ค. 57
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ | 15 ธ.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนบ้านหนองหว้า | 15 ธ.ค. 57
เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใ
โรงเรียนบ้านแก้ว | 15 ธ.ค. 57
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.อุบลราชธานีและอำนาจเจริญ
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 15 ธ.ค. 57
ผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ของโรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 15 ธ.ค. 57
ขอบคุณโรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป.พังโคน จ.สกลนคร ให้ความอนุเคราะห์ที่พักครูนักเรียน
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 15 ธ.ค. 57
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่2/57
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 15 ธ.ค. 57
ผลการประกวด กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนวังวิเศษ | 15 ธ.ค. 57
ตารางกำหนดราคากลางงานสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร 216/โรงฝึกงาน 100/27 หลังคา ฝ้า เพดาน
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 15 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร 216/โรงฝึกงาน 100/27 หลังคา ฝ้า เพดาน
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 15 ธ.ค. 57
ตารางกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 จำนวน 1 หลัง
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 15 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 จำนวน 1 หลัง
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 15 ธ.ค. 57
ตารางกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ / 49 จำนวน 1 หลัง
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 15 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 จำนวน 1 หลัง
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 15 ธ.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ต้อนรับผู้อำนวยการเฉลียว คำดี
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 09 ธ.ค. 57
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 ธ.ค. 57
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 05 ธ.ค. 57
ประชุมเพื่อใช้งานระบบคลังข้อสอบ
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 14 ธ.ค. 57
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านด่าน | 14 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน(ดูรายละเอียด)
โรงเรียนบ้านด่าน | 14 ธ.ค. 57
แผ่นพับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด | 14 ธ.ค. 57
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 ธ.ค. 57
ทำอย่างไร เมื่อแพทย์ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง หรือแผนปัจจุบันไม่เหลือวิธีที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
โรงเรียนศูนย์เอนไซม์ The Best Enzyme อ.พยัคฆภูมิพิสัย | 19 ธ.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง เรื่อง ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง | 14 ธ.ค. 57
กำหนดการทัศนศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 14 ธ.ค. 57
แนวข้อสอบ O-Net ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) | 14 ธ.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th