หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางสุพรรณี อ่อนจาก
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางพวงเพชร์ ฟองมะณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางญพิภานันท์ ป้อมงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล2
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,455,178 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,073,604 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,003,253 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,941,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,879,071 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,693,738 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,502,095 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,441,696 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,436,969 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,364,675 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,320,410 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,280,491 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,253,963 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gited Program:GP) ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 05 ก.พ. 59
ประกาศตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวว่าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ก.พ. 59
รหัสกรอกจุดเน้นสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 05 ก.พ. 59
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 05 ก.พ. 59
๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
โรงเรียนไชยาวิทยา | 05 ก.พ. 59
๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กิจกรรมลูกเสือ ระดับ ม.๒ ค่ายวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนไชยาวิทยา | 05 ก.พ. 59
๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กิจกรรมลูกเสือ ระดับ ม.๓ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนไชยาวิทยา | 05 ก.พ. 59
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กิจกกรรมลูกเสือ ระดับ ม.๑
โรงเรียนไชยาวิทยา | 05 ก.พ. 59
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 05 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 05 ก.พ. 59
ครูเกษียณ ปี 2559
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 05 ก.พ. 59
ครูเกษียณ ปี 2557 (เกษียณก่อนกำหนด)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 05 ก.พ. 59
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่4 ปี 2559
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 05 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คร
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (งบประมาณขาดแคลนขั้นวิกฤต)
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 05 ก.พ. 59
รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 04 ก.พ. 59
ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลการสอบวัดความรู้ป.5-6
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 04 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 04 ก.พ. 59
ประชาสัมพันธ์ตารางการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการอินไซด์ O-NET
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 04 ก.พ. 59
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียนของโรงเรียนศรีมหาโพธิ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 04 ก.พ. 59
การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดปลายสระ | 04 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 04 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 04 ก.พ. 59
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวังวิเศษ | 04 ก.พ. 59
รับสมัครโรงเรียนร่วมประกวดคลิปวิดิโอฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ก.พ. 59
4 ก.พ.59 กิจกรรมอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ สายชั้นมัธยม
โรงเรียนวัดลานบุญ | 04 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 59
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา | 03 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับมัธยมปีที่1และ4 ปีการศึกษา 59
โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา | 03 ก.พ. 59
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ของ สพม. ของ รร.
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 03 ก.พ. 59
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 03 ก.พ. 59
กำหนดการสอบปลายปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้......คลิก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 03 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 03 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ที่ 2/2559
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 03 ก.พ. 59
ทะเบียนคุมการรับเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 03 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 03 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 ป
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 03 ก.พ. 59
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ pre o-net ม.3
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 03 ก.พ. 59
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ pre test และ post test ม.6
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 03 ก.พ. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายอรุณ พลขันธ์
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 03 ก.พ. 59
เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการออกแบบเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม KODU Game Lab
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 03 ก.พ. 59
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 03 ก.พ. 59
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) | 03 ก.พ. 59
อันดับ๑โครงการ2B UDโรงเรียนอุดมดรุณี
โรงเรียนสายธรรม | 03 ก.พ. 59
กำหนดการนิเทศฯ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ก.พ. 59
การเสนอผลงานรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ก.พ. 59
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ก.พ. 59
การประกวดบรรยายธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ก.พ. 59
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ก.พ. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/581 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th