หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายสิริมงคล ซ้ายสุพรรณ์
ตำหแน่ง : ครูอาสา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ธงชัยเหนือวิทยา    จ.นครราชสีมา
นางวิยดา โพธ์ชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา    จ.มุกดาหาร
นายอาวุฒิ แสนเจ็ก
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ช่างปูนชั้น 4/ นักการภารโรง
ร.ร.สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา    จ.มุกดาหาร
นายบัญชา คิดโสดา
ตำหแน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางสาววิภา บุญชาญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางศิริพร งาสิทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,458,306 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,282,481 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,176,162 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,629,642 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,468,399 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,321,676 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,260,210 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,137,471 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,081,459 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,022,115 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,856,084 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,840,812 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,784,231 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,750,101 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561
โรงเรียนอนุบาลตราด | 09 ม.ค. 61
๐๒๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๒๐ การวัดความสามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๑๙ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๑๘ รายงานสอบทานการเงินเดือน พ.ย. ๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
๐๑๗ เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 09 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
โรงเรียนวัดเชิงเลน | 09 ม.ค. 61
ปฏิทินโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 09 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายงบประมาณ-ธุรการ
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 09 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้องเรี
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 08 ม.ค. 61
นับถอยหลังสอบโอเน็ต
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 08 ม.ค. 61
สวัสดีปีใหม่ 2561
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ม.ค. 61
เอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2561
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 08 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบุ่งคล้านคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ประจำห
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 08 ม.ค. 61
กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ม.ค. 61
คู่มือบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ม.ค. 61
แนวปฏิบัติงานบริหารพัสดุและแบบเบิกเงินสวัสดิการข้าราชการครู
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ม.ค. 61
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ม.ค. 61
การอบรมเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ม.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ม.ค. 61
ค่าเป้าหมาย การทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 08 ม.ค. 61
ทำบุญปีใหม่ 2561
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 08 ม.ค. 61
งานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 3
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 08 ม.ค. 61
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 08 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 08 ม.ค. 61
๐๑๖ การเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ o-net
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ม.ค. 61
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 08 ม.ค. 61
คู่มืองานบริหารบุุคคล
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ม.ค. 61
"สานฝันปันน้ำใจ จากพี่มอบให้น้องปี 7" หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุยร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี 30-31 ธ.ค.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 07 ม.ค. 61
การประชุมคณะกรรมการสถายศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 07 ม.ค. 61
คณะผู้บริหารสโมสรไลออนส์ภาค 310 D ปีบริหาร2557-2558 ได้มอบเครื่องกรองนำ้พร้อมแทงค์นำ้ให้แก่โรงเรียนบ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 07 ม.ค. 61
ภาพบรรยากาศนำนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่องของขวัญ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 07 ม.ค. 61
คุณสมหมาย รักษา และคณะ มอบของขวัญปีใหม่แด่เด็กๆ 30 ธ.ค.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 07 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 06 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโครงการเพชรบนดอย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 06 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 06 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 06 ม.ค. 61
Srivited Family ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของบุคลากรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 05 ม.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 05 ม.ค. 61
วันที่ 4 ม.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ส่อด พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ส
โรงเรียนแม่สอด | 05 ม.ค. 61
วันที่ 3 ม.ค.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย
โรงเรียนแม่สอด | 05 ม.ค. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 05 ม.ค. 61
ยังต้องมี ต้องคิด และต้องทำ
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 05 ม.ค. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/635 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th