หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวหทัยทิพย์ กล้าณรงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสันทัด ณิชากรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผงงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายวิมล วังกรานต์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายอานนท์ อินทวงษ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,980,594 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,898,443 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,623,497 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,599,845 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,326,147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,159,223 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,017,466 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,937,331 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,924,504 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,676,594 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,654,951 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,600,808 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,599,395 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,566,500 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,551,139 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,439,345 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
พิจารณาเห็นชอบการกำหนดค่าเป้าหมาย
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 11 ม.ค. 60
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันระบายสีภาพในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.๙
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 11 ม.ค. 60
ราคากลางจัดซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 09 ม.ค. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 และป.4 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ(ESM )
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 11 ม.ค. 60
แบบกรอกประวัติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ม.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 11 ม.ค. 60
ภาพกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 10 ม.ค. 60
บรรยากาศงานเลี้ยงส่งผอ.อนุสรณ์ เสระศาสตร์
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 10 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 ม.ค. 60
วันที่ 8 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึกซ้อม นำวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนแม่สอดเข้าร่
โรงเรียนแม่สอด | 10 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 10 ม.ค. 60
วันที่ 10 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึก
โรงเรียนแม่สอด | 10 ม.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนเพิ่ม วันที่11-12 ม.ค.60 เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 10 ม.ค. 60
โรงเรียนวัดไทรงาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
โรงเรียนวัดไทรงาม | 10 ม.ค. 60
สำรวจความคิดเห็นการใช้หนังสือคู่มือฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประชุมสวนพฤกษสาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 10 ม.ค. 60
ดาวนโหลดเอกสารใบสมัครเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 10 ม.ค. 60
กิจกรรมวันเด็ก ปี 60 ทางโรงเรียนจะจัดวันเด็กในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.2560
โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) | 10 ม.ค. 60
รับนักเรียนใหม่ 2560
โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) | 10 ม.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 9 ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 10 ม.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 6 ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 10 ม.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 5 ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 10 ม.ค. 60
นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรม แสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนสายธรรม
โรงเรียนสายธรรม | 10 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าชั้นเรียนอนุาล ชั้นประถมศึกษ่าปีที่ 1 และนักเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา2560
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 10 ม.ค. 60
งานวันครู ประจำปี 2560
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 09 ม.ค. 60
เรียนแจ้งคณะครู : การบันทึกคะแนนระหว่างภาคเรียน และกลางภาคเรียน ระบบ SGS
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 09 ม.ค. 60
18 ก.พ.60 : ขอเชิญชวนชุมชนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนบมทุกรุ่น ร่วมงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนบม | 09 ม.ค. 60
การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 09 ม.ค. 60
เผยแพร่ข้อมูลครูปาริชาต อุ่นบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 09 ม.ค. 60
นักเรียนไตรภพวิทยาคว้า 5 เหรียญทอง การแข่งขันวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 09 ม.ค. 60
วันที่ 9 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ และนายอุทัย ใจกองคำ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนแม่ตาวกลา
โรงเรียนแม่สอด | 09 ม.ค. 60
วารสารฉบับที่ 8 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 09 ม.ค. 60
โรงเรียนไตรภพวิทยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 2558
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 09 ม.ค. 60

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 09 ม.ค. 60
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 09 ม.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลาบริจาคจากสิ่งของช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติทางน้ำประจำศูนย์การเรียนอำเภอระโ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ม.ค. 60
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา(ปอเนาะนาวง)เชิญร่วมละหมาดญามาอะห์ เมาลิดีนนาบี ตัมมัตอัลกรุอ่าน ขอเชิญ
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 09 ม.ค. 60
ตารางสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙ (ระดับประถมศึกษา)
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 09 ม.ค. 60
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้าน เหมืองแบ่ง โดย ดร.อิทธินันท์
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง | 09 ม.ค. 60
เพิ่มเวลารู้กับทรูปลูกปัญญา
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 08 ม.ค. 60
ประกาศเปิดเรียนปกติ 9 มกราคม 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 08 ม.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre Woranari '2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 07 ม.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 1-7 มกราคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 07 ม.ค. 60
ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 สี รอบชิงชนะเลิศ โพธินิมิตวิทยาคม ชนะ สุรศักดิ์มนตรี 4 - 2
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ม.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/596 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th