หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวศิริกานต์ บรมสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.นบพิตำวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นายวิรัตน์ จันทร์งาม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148    จ.ปัตตานี
นายณรัช ไชยสุระ
ตำหแน่ง : ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลนครพนม    จ.นครพนม
นายอลงกรณ์ มณีโชติ
ตำหแน่ง : ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลนครพนม    จ.นครพนม
นางพิศอุดม พงษ์พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลนครพนม    จ.นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,509,464 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,934,435 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,843,964 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,566,241 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,511,037 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,288,898 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,128,208 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,933,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,871,529 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,865,323 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,639,825 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,601,993 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,554,517 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,540,589 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,517,562 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,516,161 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านทับช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบริการปรับปรุมซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านทับช้าง | 24 พ.ย. 59
วิดีโอการแปรอักษรถวายความอาลัย
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส | 24 พ.ย. 59
การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
โรงเรียนดงบังวิทยา | 24 พ.ย. 59
วาระการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2-2559 วันที่ 23-25 พ.ย.2559
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 24 พ.ย. 59
โครงการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปฝึกได้ที่เว็บไซต์ http://www.eng24.ac.th/th
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 24 พ.ย. 59
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 24 พ.ย. 59
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 24 -27 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 23 พ.ย. 59
ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุม วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.30 น.เป็นต้นไป
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 25 พ.ย. 59
การเตรียมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 3วันที่ 25 พ.ย.2559
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 24 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 23 พ.ย. 59
"กิจกรรมการรวมพลังแห่งความภักดี" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 23 พ.ย. 59
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพิเศษ 4 ชั้น (อาคาร 1 – 3 ), โร
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 23 พ.ย. 59
ประกาศ! ราคากลางการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม | 23 พ.ย. 59
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่งวันที่ 30 พ.ย.2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 12
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 23 พ.ย. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ปี 255
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 23 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 23 พ.ย. 59
ปตท.ประเทศไทย ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 23 พ.ย. 59
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๓)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 พ.ย. 59
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล./๕๕ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 23 พ.ย. 59
สรุปผลเหรียญรางวัลแข่งขันศิลปหัดถกรรม ร.ร.วัดนางแก้ว ได้เหรียญทอง 31 เงิน 18 ทองแดง 6 ตัวแทนแข่งระดั
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 23 พ.ย. 59
ข่าวรับสมัครงาน กรมที่ดิน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 22 พ.ย. 59
ข่าวสำนักงาน ก.พ.
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 22 พ.ย. 59
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา | 22 พ.ย. 59
ยางใต้แสดงพลังร่วมใจถวายความภักดี
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 22 พ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ | 21 พ.ย. 59
วันที่ 22 พ.ย.2559 นายศิลป์ชัย ปวงละคร เป็นประะธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวย
โรงเรียนแม่สอด | 22 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ล./๕๗-ก
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 22 พ.ย. 59
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) บทที่
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 22 พ.ย. 59
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) บทคัด
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 22 พ.ย. 59
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) บทที่
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 22 พ.ย. 59
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลละงูร่วมถวายสัตปฏิญาณ
โรงเรียนอนุบาลละงู | 22 พ.ย. 59
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ) ร่วมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 22 พ.ย. 59
เปลี่ยนแปลงประกาศ ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู(งบ2559)
โรงเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา | 22 พ.ย. 59
ประกาศเปิดเผยราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านท่าศิลา ปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 22 พ.ย. 59
โรงเรียนเตรียมทหารเตรียมเปิดรับนักเรียนชั้น ม.4 เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ ในปี 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 22 พ.ย. 59
22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อยร่วมจัดพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพ
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 22 พ.ย. 59
โรงเรียนบ้านขาม เป็นตัวแทน สพป.ศรีสเกษเขต 1 ร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉีย
โรงเรียนบ้านขาม | 22 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ปี 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 22 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนบ้านซับตารี | 22 พ.ย. 59
งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ 202 ก
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 22 พ.ย. 59
โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงอาลัยถวายความภักดี
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 22 พ.ย. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 พ.ย. 59
รวมพลังทำความภักดี โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 22 พ.ย. 59
กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ“รวมพลังแห่งความภักดี”
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 22 พ.ย. 59
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 22 พ.ย. 59
ดอกยาง "รวมพลังแห่งความดี"
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 22 พ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/640 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th