หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวกุลนาถ วรัชชัยการ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.ธงชัยเหนือวิทยา    จ.นครราชสีมา
นายสุทธิชัย เพชรประพันธ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.บ้านซอย 2    จ.สุราษฎร์ธานี
นายสมชาย อาสน์สถิตย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.อัมพรจินตกานนท์    จ.ตราด
นางสาวอุมาภรณ์ มะโนน้อม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อัมพรจินตกานนท์    จ.ตราด
นายปริญญา อุนาสี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อัมพรจินตกานนท์    จ.ตราด
นางสาวอนัฐพร พานพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,888,902 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,311,821 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,804,503 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,782,234 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,696,815 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,585,330 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,548,786 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,357,952 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,312,009 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,281,371 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,267,307 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,189,359 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,131,907 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอให้รายงานเงินอุดหนุนจาก อบต.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ย. 58
การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ย. 58
โครงการโอโมสานฝันสร้างอนาคต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 ก.ย. 58
คณะครูโรงเรียนบ้านคูบศึกษาดูงานแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 24 กันยายน 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 25 ก.ย. 58
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 25 ก.ย. 58
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 319/2558 แนวทางการบริหารจัดการ เวลาเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 25 ก.ย. 58
กำหนดการประกาศผลสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 ก.ย. 58
ติว GAT/PAT ครั้งที่ 1 วันที่ 28,29,30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2558
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 ก.ย. 58
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 24 ก.ย. 58
รับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ | 24 ก.ย. 58
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 24 ก.ย. 58
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 24 ก.ย. 58
กิจกรรมไห้วครูระดับประถม ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 24 ก.ย. 58
จุดประสงค์การออกข้อสอบ 5 วิชาหลัก
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 24 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 24 ก.ย. 58
นโยบาย สพฐ. ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ย. 58
24-25 กันยายน 2558 กิจกรรมค่ายวิชาการ STEMS
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 24 ก.ย. 58
มอบเงินชดเชยคุณครูสำเริง วิวาสุขุ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 24 ก.ย. 58
วันที่ 25 กันยายนท2558 จัดอบรมโครงการโรคเท้าปาก
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 24 ก.ย. 58
วันที่ 21 กันยายน 2558 วันสากลโลก
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 24 ก.ย. 58
วันที่ 17 กันยายน 2558 ติดตามผลอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 24 ก.ย. 58
วันที่ 15 กันยายน 2558 ยินดีต้อนคุณครูสอนภาษาอังกฤษสาวสวย
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 24 ก.ย. 58
วันที่ 14 กัยายน 2558 ร่วมแสดงความเสียใจ น้าไช่ นวลเดช
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 24 ก.ย. 58
วันที่ 23 กันยายน 58 นายวิศรุต อิ่มอุดม และคณะ มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนของเรา
โรงเรียนบ้านวังรี | 23 ก.ย. 58
วันที่ 21 กันยายน 58 นายธีรโชติ เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี ร่วมสวดมนต์พร้อมกับนักเรียนพ
โรงเรียนบ้านวังรี | 23 ก.ย. 58
นายอำเภอเขาฉกรรจ์มอบสิ่งของและชุดนักเรียนให้กับนักเรียนที่ยากจน
โรงเรียนบ้านวังรี | 23 ก.ย. 58
ผลการแข่งขัน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 23 ก.ย. 58
สลามัตฮารีรายอ อีดิลอัดฮา ประจำปี 2558
โรงเรียนอนุบาลละงู | 23 ก.ย. 58
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 23 ก.ย. 58
เชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.ย. 58
การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์คณะบุคคล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.ย. 58
วารสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.ย. 58
นักเรียนชั้น ป.6 ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 23 ก.ย. 58
ต้อนรับครูใหม่ ส่งครูเก่า
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 23 ก.ย. 58
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.พช.2 25-28 กันยายน 2558
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง | 23 ก.ย. 58
ตลาด “Innovation of PBN.2 Forward to SEAN” สพป.พช.2 4-5 ตุลาคม 2558
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง | 23 ก.ย. 58
การขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน ในการนำนักเรียนระดับชั้น ป.3 - 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 23 ก.ย. 58
โครงการแกนนำนักศึกษานำเพื่อนห่างไกลต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ก.ย. 58
โครงการสมานฉันท์เพื่อความปรองดองน้องพี่วันสำเร็จการศึกษา(ปัจฉิมนิเทศ)
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ก.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 23 ก.ย. 58
สอบกลางปี/สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนบ้านตะโนน | 23 ก.ย. 58
มุทิตาคราลาเกษียณ 2558 โรงเรียนบ้านคูบ 23 กันยายน 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 23 ก.ย. 58
สานภูสิงห์ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 02 ก.ย. 58
สานภูสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ (หลัง)
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 03 ส.ค. 58
สานภูสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ (หน้า)
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 03 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมงานเกษียณและแสดงมุติตาจิตนายประสบ รักขาว
โรงเรียนตะแพนพิทยา | 23 ก.ย. 58
สพป.นครศรีฯ เขต 4 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 65 วันที่ 28-29 ก.ย. 58
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 22 ก.ย. 58
งานมหกรรมทักษะวิชาการนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มข้อมือเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 22 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมงาน เพิ่มวิทยารำลึก
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 22 ก.ย. 58
โครงการเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนด่านขุนทด | 22 ก.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/554 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th