หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางกาญจนหทัย ปราโมทย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นางสาวศิริประภา ไขประภาย
ตำหแน่ง : บุคลากรคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองขาม    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร้อยตรี วรัท สมวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นายนเรศ วงค์สถาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวอริญรดา แก้วคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
Mr.Alywyn Turner
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,003,267 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,926,468 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,662,184 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,644,107 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,346,653 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,178,264 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,051,579 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,960,721 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,951,228 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,691,367 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,685,478 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,628,848 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,618,811 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,588,307 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,568,115 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,457,540 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประเมินความพร้อมทางสติปัญญา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 11 ก.พ. 60
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการและบุคลากร
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 11 ก.พ. 60
โครงการ "อำเภอยิ้ม" เคลื่อนที่ ในวันที่ 9 ก.พ.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 11 ก.พ. 60
แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 11 ก.พ. 60
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 11 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายคุณธรร
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 10 ก.พ. 60
แจ้งการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2559
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง | 10 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 10 ก.พ. 60
รายการหนังสือประจำปี 2560
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 10 ก.พ. 60
คำสั่งที่ 29/2560 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 15-17 ก.พ.2560
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
แบบสอบถาม IS ม.4 ครูศศิธร
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 10 ก.พ. 60
วารสารโรงเรียนปีที่ 16 ฉบับที่ 9 เดือน มกราคม 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 10 ก.พ. 60
มอบทุนการศึกษา การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 10 ก.พ. 60
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 10 ก.พ. 60
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 10 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 10 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เนื่องในวันมาฆบูชา
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 10 ก.พ. 60
กิจกรรมออกกำลังกาย
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
กิจกรรมวันครู 60 16 มกราคม 2560
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
กิจกรรมวันปีใหม่ 2560 30 ธันวาคม 2559
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
force กำลังแรง, แรงบังคับ คำศัพท์ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 10 ก.พ. 60
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้นป.5และ6 ประจำปี 2559ฉบับแก้ไข
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 10 ก.พ. 60
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 09 ก.พ. 60
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 09 ก.พ. 60
fact ข้อเท็จจริง คำศัพท์ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 09 ก.พ. 60
fopinion ๑. ความคิดเห็น, ความเห็น คำศัพท์ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 09 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 09 ก.พ. 60
วันที่ 9 ก.พ.2560 ข้าราชการบำนาญ ตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด โดยมีนา
โรงเรียนแม่สอด | 09 ก.พ. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
โรงเรียนวัดครุใน | 09 ก.พ. 60
ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 09 ก.พ. 60
คณะนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 09 ก.พ. 60
ธ.ก.ส.สาขาท่าเรือพระแท่น มอบอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 09 ก.พ. 60

โรงเรียนวัดดาวเรือง | 09 ก.พ. 60
แจ้งกำหนดวันต่างๆ
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ | 09 ก.พ. 60
8 ก.พ.2560 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดลานบุญ | 09 ก.พ. 60
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 09 ก.พ. 60
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศคึกษา 2559
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 09 ก.พ. 60
รับรางวัลในงานคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างพลังสามัคคี
โรงเรียนวัดลานบุญ | 09 ก.พ. 60
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00น
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 09 ก.พ. 60
อันดับที่ 1 Pre บางปะกอก ม.1 ปีการศึกษา 2559 (จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,225 คน)
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 09 ก.พ. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง(พนักงานบริการ)
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 09 ก.พ. 60
วารสารฉบับที่ 9 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 09 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ(Mini English Program)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 09 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 09 ก.พ. 60
โรงเรียนแงงกวง เปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแงงกวง | 09 ก.พ. 60
ประกาศผลการเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 09 ก.พ. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 09 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/589 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th