หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวโชติกา วงค์ปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นายอนุพงษ์ สมศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาววรรณทนา สุวรรณรินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาวอมรวรรณ ศรเทพ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางปาริชาติ ชูสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ศูนย์วิจัยฯ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,246,394 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,949,461 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,932,421 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,483,490 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,293,443 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,142 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,095,193 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,061,460 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,877,070 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,783,230 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,772,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,746,304 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,725,387 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,710,954 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,653,820 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
- รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 04 ส.ค. 60
มอบหมายการนิเทศภายใน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเสนานิคม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รับการประเมินคุณภาพมาตรฐา
โรงเรียนเสนานิคม | 04 ส.ค. 60
การแข่งขัน การประกวดกิจกรรมและแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 ประจำปี 2560
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 04 ส.ค. 60
แผนที่คนดี
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 04 ส.ค. 60
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ร.ร.ดีประจำตำบล ระดับดีเยี่ยม
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 04 ส.ค. 60
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินต้ยแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน จากสพฐ.
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 04 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับ อบต.คูบ จัดอบรม "คุณธรรมวินัยนักเรียนเยาวชนตำบลคูบ" 3-4 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 03 ส.ค. 60
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 03 ส.ค. 60
หยุดชดเชยวันแม่ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 03 ส.ค. 60
ปฏิทนการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 03 ส.ค. 60
การลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 5 สิงหาคม 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 03 ส.ค. 60
ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 03 ส.ค. 60
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การปรับตัวของครูผู้ช่วย สพป.ชบ.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 03 ส.ค. 60
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียน กระบวนการทางลูกเสือ สพป.ชบ.1
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 03 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2560
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 03 ส.ค. 60
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 02 ส.ค. 60
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ร่วมกับอำเภอทุ่งสง,เทศบาลเมืองทุ่งสงและชมรมลูกเ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคายพัฒนศึกษา เป็นประธานในพ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 60
การลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการทดสอบ และขอเกียรติบัตร DLTV
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 02 ส.ค. 60
ประชุมคณะครูเพื่อสรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง PLC
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 02 ส.ค. 60
การอบรมแนะแนว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
โรงเรียนบ้านคูบ | 02 ส.ค. 60
แบบรายงานผลการแข่งขัน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 02 ส.ค. 60
ประกาศรับสมัคร ครูพละศึกษา ที่มีความถนัดด้านกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 คน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 02 ส.ค. 60
ประกาศ การรับสมัครครู สาขาดนตรีไทย และสาขาคณิตศาสตร์
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 02 ส.ค. 60
ประกาศการยืนยันสิทธิการเป็นนักเป็นนักศึกษา...ด่วนที่สุด
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 02 ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ส่วนที่ 2)
โรงเรียนสุคิรินวิทยา | 02 ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสุคิรินวิทยา | 02 ส.ค. 60
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 02 ส.ค. 60
ที่ 547/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ส.ค.-ก.ย.60)
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 02 ส.ค. 60
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 02 ส.ค. 60
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในรายการแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 01 ส.ค. 60
นักเรียนแกนนำโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วม โครงการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 01 ส.ค. 60
การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 01 ส.ค. 60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม | 01 ส.ค. 60
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 01 ส.ค. 60
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ส.ค. 60
ส่งครูเข้าอบรมการบริหารจัดการขยะ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ส.ค. 60
การนิเทศฯ การจัดการศึกษาเรียนร่วม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ส.ค. 60
การประกวด Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ส.ค. 60
การประกวด Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ส.ค. 60
การประชุม Video Conference
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ส.ค. 60
การประกวด Best Practice ปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ส.ค. 60
ประชุมทางไกล "ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 01 ส.ค. 60
วารสารโรงเรียนปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 01 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เนตในประเทศไทย ปี2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 01 ส.ค. 60
ดาวน์โหลด คู่มือ DLITT ได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสารด้านขวามือนะค่ะ
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 01 ส.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ มีต่อ....
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 01 ส.ค. 60
รายการอาหารกลางวัน ส.ค. 60
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 01 ส.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/619 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th