ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0858176080
อีเมล์ : k.anitta11@hotmail.com
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2554,07:33  อ่าน 1332 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสมเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
รายละเอียดผลงาน
ชุดการสอน เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ
ชุดการสอน เรื่องรูปเรขาคณิต สามมิติ
บทเรียนสำเร็จรุป เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
บทเรียนสำเร็จรุปเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาดของพีระมิด
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2554,07:33   อ่าน 1332 ครั้ง