ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพรนิภา ลักษณะโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0843387435
อีเมล์ : Pornnipa@gmail.com
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2554,09:51  อ่าน 1230 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดฝีึกทักาะการอ่านโดยใช้หนังสือพิมพ์ของนักเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
รายละเอียดผลงาน
ชุดฝึกทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2554,09:51   อ่าน 1230 ครั้ง