ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางภิรมย์ บุญขยาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0890849126
อีเมล์ : Krupiroom@hotmail.com
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2554,10:12  อ่าน 1499 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พระพุทธศษสนา ส31101 แบบโมเดลซิปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพัฒนานิคม
รายละเอียดผลงาน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พระพุทธศษสนา ส31101 แบบโมเดลซิปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพัฒนานิคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2554,10:12   อ่าน 1499 ครั้ง