ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อบทเรียนสำเร็จรูป
ชื่ออาจารย์ : นางศรัณยา รมยเวศม์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2554,09:34  อ่าน 2211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานประสิทธิภาพการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ 32101
ชื่ออาจารย์ : นางศรัณยา รมยเวศม์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2554,11:50  อ่าน 1028 ครั้ง
รายละเอียด..