รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เลขที่ 88 หมู่7 ถนนพหลโยธิน   ตำบลเขาพระงาม  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160
เบอร์โทรศัพท์ 036-486333 / 036-486622 เบอร์แฟกส์ 036-486622
Email : kokkathiam@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :