คณะผู้บริหาร

นางฐิติพัชร์ ดิษรัก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา