ติดต่อเรา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เลขที่ 88 หมู่7 ถนนพหลโยธิน   ตำบลเขาพระงาม  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160
เบอร์โทรศัพท์ 036-486333 / 036-486622 เบอร์โทรสาร 036-486622
Email : kokkathiam@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :