เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

โรงเรียนโคกกะเทียมเรายอดเยี่ยมวิชา

แหล่งเกิดปัญญาสอนวิชาเกริกไกร

สุขภาพศึกษาส่งเสริมกีฬาพลานามัย

เหลืองดำโบกอยู่ที่ใดพวกเราได้ชัยตลอดมา


                             โรงเรียนโคกกะเทียมเรายอดเยี่ยมลือชา

                   ศิษย์มาศึกษาล้วนก้าวหน้าทั่วกัน

                   ความตั้งใจอยู่ไหนความสำเร็จย่อมมีอยู่ที่นั่น

                   เป็นคติเตือนใจมั่นเราต่างรู้กันได้อย่างดี


โรงเรียนเราตั้งอยู่เชิงเขาน้ำโจน

พืชพันธุ์ไม่อ่อนโยนเสียดสี

รับฟังคราใดเหมือนใครระเริงดนตรี

ทุกวันเรามีล้วนสิ่งที่เบิกบาน

                               บารมีแห่งหอพระนั้นคุ้มเรา

                    ที่เคารพปกเกล้าอยู่นาน

                    เหลืองดำอำไพรุ่งเรืองวิไลชั่วกาล

                    น้ำใจซึมซ่านถึงผ่านนานไม่คลาย

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.5 KB