ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยปีการศึกษา 1/2566 (อ่าน 147) 31 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 1/2566 (อ่าน 330) 19 มี.ค. 66
รับสมัครครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 729) 02 ต.ค. 65
ประกาศกำหนดการเปิดเรียนปีการศึกษา 1/2565 (อ่าน 1448) 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาภาษาไทย วิชาภาษาจีน (อ่าน 1183) 30 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทยและภาษาจีน (อ่าน 1015) 25 เม.ย. 65
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1045) 25 มี.ค. 65
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 866) 25 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 3874) 27 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย (อ่าน 4140) 06 ต.ค. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2564 ระหว่าง 1-30 กันยายน 2564 (อ่าน 4092) 01 ก.ย. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2564 ระหว่าง 2-31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 4142) 30 ก.ค. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2564 ระหว่าง 19-30 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 4077) 14 ก.ค. 64
ประกาศงดการเรียน On-Site ณ สถานศึกษา และการจัดการเรียนในรูปแบบอื่นทดแทน (อ่าน 4045) 29 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 3844) 23 มิ.ย. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ 19 มิถุนายน-3 ตุลาคม 2564 (อ่าน 4892) 19 มิ.ย. 64
รูปแบบการเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษาที่ 1/2564 (อ่าน 3814) 15 มิ.ย. 64
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 3732) 10 มิ.ย. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 1-13 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3966) 29 พ.ค. 64
ประกาศผลการจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย (อ่าน 3931) 29 พ.ค. 64
ประกาศเรื่องการรับหนังสือและใบงานของนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 (อ่าน 3748) 26 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) อย่างละ 1 อัตรา (อ่าน 4354) 13 พ.ค. 64
แจ้งการเลื่อนวันนัดรับใบ ปพ.2 (อ่าน 3886) 07 พ.ค. 64
กำหนดการมอบตัวและการจัดสอบนักเรียนเข้าใหม่ update 20 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 3974) 30 เม.ย. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 4052) 27 เม.ย. 64
ประกาศผลนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (อ่าน 4265) 07 เม.ย. 64
ข่าวการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2564 (อ่าน 3958) 19 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อัพเดท27เมษา2564) (อ่าน 4693) 16 ก.พ. 64
กำหนดสอบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 64 (อ่าน 3973) 21 ม.ค. 64
ปิดโรงเรียนในวันที่ 4 ม.ค.64 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64 (อ่าน 6926) 29 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 7129) 09 ส.ค. 63
ป้องกันเชื้อ COVIT 19 (อ่าน 7457) 12 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 8340) 07 ม.ค. 63
การแข่งขันกีฬา กีฑา (อ่าน 7556) 12 ธ.ค. 62
ขอเชิญร่วมงานราตรีเหลืองดำปี 2563 (อ่าน 7598) 11 ธ.ค. 62
ขอเชิญร่วมงานราตรีเหลืองดำปี 2562 (อ่าน 7976) 06 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา (อ่าน 7744) 19 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโคก (อ่าน 7725) 19 ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย (อ่าน 8209) 01 มิ.ย. 61
ส่งรองฯเลอพงศ์ ยังเจิญ ไปดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนพระนารายณ์ (อ่าน 8217) 04 พ.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (อ่าน 7704) 21 มี.ค. 61
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 7756) 21 มี.ค. 61
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาน (อ่าน 8546) 21 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 8026) 13 มี.ค. 61
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 (อ่าน 8310) 15 ก.ย. 60
งานราตรีเหลืองดำ (อ่าน 8025) 11 ก.ย. 60
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 8574) 09 ส.ค. 60
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8744) 21 ม.ค. 60
การแข่งขันกีฬา- กรีฑา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8134) 23 ก.ค. 59
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8288) 14 มี.ค. 59