กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ประทวน ผิวฟัก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรังสิญา ทองมี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนิสสรณ์ กาดำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนภรณ์ อาจนาฝาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4